Leprapatient undersöks

Så hjälper vi

Att bota, upprätta och ge hopp rymmer långt mer än antibiotikakur. Även omsorg, hjälpmedel och kamp för rättvisa behövs. Här kan du läsa om de många steg som hjälpen innefattar.

Om_lepra, så hjälper vi. Foto: Elisabet Carleson (byn Oyi, Nigeria).
skugga

Hjälp i nio steg

Vi stödjer den lepradrabbade människans möjligheter till utveckling och självhjälp. Hela familjer och byar inkluderas i arbetet. Vår drivkraft hämtar vi från Bibelns ord om kärlek i ord och handling till människor som drabbats av lepra. Vi försöker därför möta fler behov än de medicinska. Lepramissionen i Nederländerna och Kanada har utvecklat en modell som Lepramissionen Sverige använder, även om varje enskilt projekt inte innefattar alla aspekt. Alla leprasjuka behöver inte heller alla steg. Vid alla steg i modellen är informationsspridning viktigt:

Medicinsk vård och behandling
1. Uppspårande av patienter och diagnos
2. Mediciner och medicinsk behandling
3. Forskning

Vård och behandling vid funktionshinder
4. Sjukgymnastik, t.ex. efter operationer eller när man sätter in proteser
5. Leprakirurgi, t.ex. för klohand och ögonskador
6. Hjälpmedel och proteser, t.ex. specialtillverkade skor

Social och ekonomisk omvårdnad
7. Undervisning och yrkesutbildning
8. Ekonomisk integration, t.ex.fattigdomsbekämpning
9. Social integration, t.ex. motarbeta diskriminering och orättvisor

Terver Anyor

Vi arbetar alltid i samarbete med lokala partners. Terver Anyor, huvudansvarig för projekten i Nigeria är här och besöker en skola som fått toaletter och handfat med rinnande vatten att tvätta händerna i (vattentank i bakgrunden).