Vy från Burma

Burma

Leprasjuk kvinna i Burma
skugga

Funktionshindrade i Burma upprättas

I Burma (Myanmar) är Lepramissionen Burma /Myanmar (TLMM) är en viktig aktör för funktionshindrade, både vad gäller praktisk hjälp men även med opinionsbildning för att mänskliga rättigheter ska gälla för funktionshindrade. Sjukdomen lepra ger – om du inte får behandling i tid – olika funktionshinder. Här har Lepramissionen genom åren byggt upp mycket värdefull kunskap. Sedan några år har man vidgat arbetet till att omfatta rehabilitering av funktionshindrade av andra orsaker än lepra, genom resurscentrum för funktionshindrade.

Lepramissionen Sverige har under fem år stöttat ett projekt för funktionshindrade i sju delstater och ger nu ett generellt stöd till TLMM.

Reportage och projektbeskrivningar
MB201603_utvaldbild

Aye Aye Mar om ett liv i skam

Lepramissionens Tom Bradley har mött Aye Aye Mar och hennes bror som berättar om sitt liv efter att ha fått lepra och om chocken som nyss drabbat dem.

Läs hela artikeln