Världskarta

Lepra förr och nu

Lepra, det som förr kallades spetälska, har orsakat skräck och förakt i tusentals år. Utan utsikt att bli friska, kallades de sjuka på medeltiden för de ”levande begravda”. Här kan du läsa om lepra genom tiderna.

Leprasjuka kvinnor vid leprasjukhuset i Järvsö.
skugga

De sjuka isolerades

Sjukdomen finns historiskt dokumenterad sedan 1400-talet före Kristus i en indisk lagtext. De sjuka blev utstötta från sina familjer och från sina byar och samhällen och tvingades bo i djungeln eller i grottor. I många länder tvingade lagen dem till livslång separation från sina familjer, tillsammans med andra sjuka. En sådan segregerande lag i Japan drogs tillbaka så sent som 1996. På medeltiden började man att upprätta specialsjukhus för de sjuka, det är också då som lepra blir ett allvarligt problem i Europa. Man uppskattar att det på 1200-talet fanns 19 000 institutioner i Europa där leprasjuka isolerades. För cirka 200 år sedan dog lepra ut i Centraleuropa, av okända skäl. I delar av Sydeuropa och Norden fanns sjukdomen kvar ända in på 1900-talet.

Norsk läkare löste leprans gåta 1873

Lepra kallas ibland också för Hansens sjukdom efter Armauer Hansen som upptäckte leprabakterien 1873. Då man förstod att lepra orsakades av en bakterie, började inställningen till de sjuka förändras. Den första medicinska behandlingen kom på 1940-talet med sulfapreparatet Dapsone. Pga. resistensutveckling började man på slutet av 1980-talet att behandla med en kombination av Dapsone och Rifampicin och Clofacimine, två andra antibiotika. Det har lett till att antalet leprasjuka i världen har sjunkit kraftigt.

Spetälska i Bibeln

Många förknippar spetälska med något som fanns på Bibelns tid. Spetälska nämns ett femtiotal gånger i Gamla Testamentet och 13 gånger i Nya Testamentet och syftar på olika hudåtkommor. Ordet är mångtydigt och kan tolkas olika i olika bibelord, ibland ansågs också kläder vara angripna och då menades troligen mögel. När Jesus ger sina tolv lärjungar uppdraget att gå ut, så nämner han särskilt spetälska: Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena…”(Matteus 10:8). Den mest kända versen handlar dock om hur Jesus bemöter en leprasjuk som ber Jesus bota honom (Matteus 8:2). Jesus lyssnar på mannen och gör det på den tiden otänkbara: Han RÖR vid den sjuke och gör honom frisk.

Sista leprasjukhuset stängde 1943 i Sverige

De första historiska beläggen för lepra i Sverige kommer från Halland, från 400-talet efter Kristus. Det sista leprasjukhuset i Sverige låg i Järvsö i Hälsingland och stängdes 1943. Sveriges sista leprasjuka kvinna hette Kristina Asplund och avled 1976.

Järvsö sjukhus 1906. I mitten Johan Laurin Hallin, 15 år, från Bohuslän. Till h. Karl Gunnar Karlsson, 20 år från Bollnäs. Pojken till v. Johan Arvid Bergström, 13 år från Enånger.