Stöd arbetet, med en minnesgåva.

Ge en minnesgåva

Istället för blommor på begravningen, ge en gåva som varar längre.

Beställ vår fina folder genom att mejla info@nulllepramissionen.se eller ringa vår givarservice och ange:

  • vart det ska skickas
  • begravningsdatum
  • vad du vill ska stå i foldern,

så skickar vi det utan administrationskostnader för dig tillsammans med ett inbetalningskort.

Folder minnesgava

Fotot ovan är taget i byn Oyi i Nigeria, där vi är med och hjälper invånarna att utveckla sin by.